zaterdag 1 november 2008

4 teams op 1 veld

Ja echt! vier teams op 1 veld. Daarvoor wordt het veld in vieren verdeeld. Een team bestaat uit twee personen. Het is het leukst om de oefening met tien personen te doen.

Dit spel kan goed gebruikt worden om op een leuke manier warm te worden waarbij gelijk de nodige balhandelingen worden gedaan!

De vier kwartvelden zijn genummerd (zie de driehoekjes in het plaatje). Het doel is om als team veld 1 te bereiken. Dit doe je door geen fouten te maken!

Het spel begint met het in het veld brengen van de bal. Dit kan door de trainer gebeuren, maar ook kan een speler de bal over het net gooien.
Het tweetal dat de bal ontvangt speelt de bal door drie keer te spelen (verplicht!) terug over het net, enz. Het team dat een fout maakt gaat het veld uit (in geval van 5 teams) of naar veld vier (in het geval van 4 teams). De andere teams schuiven een veld door. Dus als het team in veld twee een fout maakt, gaat het er uit, veld drie schuift door naar veld 2, veld 4 naar veld 3 en het 5e team gaat naar veld 4.

Na 10 minuten stop het spel, welk team dan in veld 1 staat is de winnaar!

Nodig:
 • 1 bal
 • 8 - 10 spelers


zaterdag 18 oktober 2008

Service & pass

Deze oefening vonden de dames van het team dat ik train erg leuk. Behalve techniek is bij volleybal ook communicatie belangrijk. En beide aspecten gelden ook voor deze oefening. En adequaat reageren op situaties die anders verlopen dan normaal. Bij een dergelijke oefening zie je heel goed hoe verschillend spelers en in dit geval speelsters zijn.

Drie spelers stellen zich op om te gaan passen (de nummers 3, 4 en 5). Speler 2 staat klaar aan de zijkant van dezelfde speelhelft. De andere spelers staan klaar met bal om te serveren aan de andere kant.

 • Speler 1 serveert de bal (en loopt daarna gelijk naar de plek waar speler 2 al staat)
 • Een speler passt de bal. Een andere speler geeft een setup. En de derde speler speelt de bal over het net. Alle drie de spelers moeten de bal spelen, of een pass, of een setup, of een aanval.
 • Als de bal over het net is, draaien de spelers door: 2 gaat het veld in (waar 3 eerst stond) 3 gaat naar mid-achter, 4 gaat naar de plek van 5 en 5 gaat de serveer plaats van de andere helft.
 • Dan kan de volgende speler serveren, op de tekening is dat speler 8. Enz.
Nodig:
 • 4 ballen
 • 7-8 spelers

maandag 29 september 2008

3 meterlijn game


Deze oefening is leuk en heel geschikt om gelijk na de warming-up te doen.

Aan beide kanten van het net stellen twee teams (per team 5 tot 6 spelers) zich op, maar de 3 meterlijn is de achterlijn! De oefening wordt begonnen door een bal over het net te spelen. Daarna moet er gewoon gespeeld worden, maar elke keer als een speler de bal heeft gespeeld, moet hij/zij eerst naar de achterlijn (de echte achterlijn op 9 meter) rennen, waarna hij of zij aan een kant van het veld er weer indraait.
De teams zijn verplicht om drie keer te spelen. Lukt dit niet dan volgt er een straf. Afgelopen training had ik als straf dat het hele team drie keer moest blokken. Als speler word je niet populair bij te team als je drie keer achter elkaar een fout maakt!

Nodig:
 • 1 bal
 • 10 - 14 spelers

donderdag 18 september 2008

Inspelen met z'n allen

De trainngen zijn weer van start gegaan, ik probeer minimaal 1 keer per week een oefening te posten. En dan vooral oefeningen die iets extra's hadden, omdat het leermoment goed was of omdat het team het een hele leuke oefening vond.

Deze oefening wordt gedaan op 1 speelhelft. Gelijk na de warming-up is ideaal om nog warmer te worden!
Er worden twee rijtjes spelers gevormd die diagonaal tegenover elkaar worden geplaatst. We beginnen makkelijk met een oefening die, denk ik, redelijk vaak gedaan wordt. De eerste speler van een rijtje speelt de bal bovenhands of onderhands naar de eerste speler van het andere rijtje. Deze speelt de bal weer terug. En na het spelen loop je de bal achterna en sluit je achteraan het andere rijtje aan.

Om de oefening intensiever te maken voegen we een verdedig element toe, zie het plaatje. De trainer staat nu op een andere hoek van het veld met een aantal ballen. De oefening is net als hierboven beschreven, maar nadat speler 1 de bal heeft gespeeld (1), krijgt deze speler een verdedigbal van de trainer (2a). Als deze bal is gespeeld loopt speler 1 door naar het andere rijtje (3a). Ondertussen heeft speler 4 de bal teruggespeeld (2b) en is naar het andere rijtje gelopen (3b).

Nodig
 • 4 ballen
 • 6-10 speleers

donderdag 28 februari 2008

Estafette met bal

Om echt lekker warm te worden aan het begin van de training, zijn estafettes ideaal. Mijn ervaring is dat ook volwassenen het erg leuk vinden en een beetje competitie is altijd goed!
Deze estafette is met een bal. Er moeten groepjes gevormd worden van minimaal 4 spelers. De eerste speler van een groepje heeft een bal. De groepjes staan achter de achterlijn van een speelhelft.
 • Bij de start rent de eerste speler met de bal naar het net, gaat er onder door en gooit de bal over het net heen. Nadat hij gegooid heeft, rent hij terug naar de achterlijn en sluit achter zijn rijtje aan.
 • De tweede speler moet de gegooide bal van de eerste speler vangen (!). Met de gevangen bal rent hij ook onder het net door en gooit de bal over het net voor de volgende speler. Enz.
 • Als de speler niet vangt, moet de speler die niet gevangen heeft moet terug naar de achterlijn, de bal naar de speler terug die gegooid heeft en die moet opnieuw gooien.
 • De laatste speler gooit de bal niet over het net maar rent als hij gevangen heeft terug naar de achterlijn.
Nodig:
 • minimaal 8 spelers
 • 5 ballen
Klik hier voor de betekenis van de symbolen.

donderdag 21 februari 2008

Bal controle 2

Gisteravond heb ik de volgende oefening laten doen. Behalve de spelverdeler, voeren de andere spelers achtereenvolgend een pass, een aanval en een service uit. De oefening verliep goed, al viel het nog niet mee om de matten te raken.

De oefening gaat als volgt:
 • 1 speler 1 gooit een strakke bal naar speler 6
 • 2a speler 6 passt de bal naar de spelverdeler
 • 2b speler 1 loopt naar het andere rijtje en sluit achteraan.
 • 3 de spelverdeler geeft een setup naar speler 6
 • 4 speler 6 smasht de bal rechtdoor op de mat
 • 5 speler 6 haalt zelf zijn geslagen bal op
 • 6 speler 6 serveert de bal naar de andere mat
 • 7 speler 6 haalt zelf zijn bal op
 • 8 speler 6 sluit aan bij rijtje
De bovenstaande stappen gaan alleen over speler 1 en speler 6, maar we wachten natuurlijk niet tot zij klaar zijn. Zodra speler 6 geslagen heeft, gooit speler 2 de bal naar speler 7, die uiteraard dezelfde stappen doorlopen.

Nodig:
 • minimaal 8 spelers
 • 5 ballen
Klik hier voor de betekenis van de symbolen.

maandag 18 februari 2008

Pass en spelverdelen

In de oefening van vandaag komen de volgende technieken aan bod: serveren, aanvallen, pass en spelverdeling. De nadruk ligt echter op de pass en het spelverdelen. De spelverdelers moeten bij deze oefening kijken, goed nadenken en adequaat reageren.

Het schematische plaatje lijkt ingewikkelder dan de oefening is. De oefening loopt als volgt (ik houd de nummering van de rode getallen aan):
 • 1 speler 3 serveert
 • 2a een van beide spelverdelers rent naar de positie op rechtsvoor (de spelverdelers wisselen elkaar af)
 • 2b een van beide passers (in dit geval speler 2) passt de bal naar rechtsvoor
 • 2c speler 3 (die net heeft geserveert) rent naar de achterlijn van de andere speelhelft
 • 3 de spelverdeler geeft een setup naar de speler die NIET gepasst heeft. Een setup naar het midden als de speler 2 heeft gepasst en een setup naar buiten als spelere 1 heeft gepasst.
 • 4+5 de speler die niet heeft gepasst val aan (in dit geval speler 1)
 • 6a de aanvaller haalt zijn eigen geslagen bal op en sluit achteraan bij het rijtje serveerders.
 • 6b de plek waar de aanvaller stond wordt ingenomen door de eerste speler uit het rijtje achter het speelveld.
Zodra geslagen is wordt gelijk de volgende service uitgevoerd.

Nodig:
 • minimaal 9 spelers;
 • paar ballen;
Klik hier voor de betekenis van de symbolen.

dinsdag 12 februari 2008

Inspelen & lol


De oefening van vandaag wordt door mijn trainingsgroep altijd met veel plezier uitgevoerd.
Ik gebruik deze oefening om op een leuke manier lekker warm te worden met het volleybalspelletje zelf. En er moet ook nog nagedacht worden, dat is voor iedereen ook lang niet eenvoudig...
Er worden twee teams opgesteld. Het liefst teams van 5 of 6 spelers. Een speler van een team gooit de bal over het scherm, waarna 'gewoon' een ralley wordt gespeeld met de pass naar het midden enz.
Eigenlijk niet gewoon, want elke keer als de bal door een team over het net wordt gespeeld, draait het hele team een plaats door!
Als de ralley stopt, dan wordt er ook doorgedraaid, maar niet op de standaard manier. De spelers van elk team draaien een plaats door behalve:
 • de midvoor speler: die draait niet door
 • linksvoor speler: die gaat onder het net door en draait bij het andere team in.
Daarna weer van voor af aan. Het leuke van de oefening is dat iedereen blijft bewegen waardoor iedereen lekker warm wordt.
Nodig:
 • 1 bal
 • het liefst 10, 11 of 12 spelers
Klik hier voor de betekenis van de symbolen.

maandag 11 februari 2008

Estafette voor de jeugdtraining

Op een jeugdtraining van de plaatselijke volleybalclub zag ik een
grappige estafette.
Er worden groepjes gevormd van minimaal 3 personen. De groepjes stellen
zich op achter de achterlijn met 1 bal.
Het doel van de estafette is om de bal naar de andere achterlijn te
brengen, maar de bal mag de grond niet raken en de handen mogen niet
worden gebruikt.
De oplossing is om op de grond te gaan zitten/liggen met de bal tussen
de voeten en dan de voeten boven het eigen hoofd buigen. De volgende
speler gaat daar weer achter zitten, pakt met zijn voeten de bal aan en
beweegt zijn voeten ook weer boven zijn hoofd, enz.
Als de bal op de grond valt moet weer opnieuw begonnen worden.
En uiteraard welk groepje het eerst de overkant bereikt is winnaar!

donderdag 7 februari 2008

Bal controle 1

Gisteravond op de training heb ik een oefening laten doen, waarvan ik dacht dat het niet al te moeilijk was. De uitvoering viel me erg tegen.

Er worden twee teams gemaakt, bijvoorbeeld 4 tegen 4. Een speler brengt de bal in het spel. Dit kan met een service maar kan ook door de bal naar het andere team te gooien. Door beide teams wordt gewoon drie keer gespeeld waarbij de bal over het net wordt geslagen met een smash.

Het doel van het spel is niet om te scoren, maar om zo lang mogelijk achter elkaar beide teams te laten spelen. Dus de aanvaller moet gericht slaan op een verdediger van het andere team.
Elke keer als de bal over het net gaat wordt er geteld. Drie keer spelen met een smash moet, anders weer opnieuw beginnen. Houd het record bij van het aantal keren dat over het net gespeeld wordt en probeer dat record te verbreken!
Doordraaien na een ralley of na een aantal ralleys.

Nodig:
 • 6 - 8 spelers
 • 1 bal
Klik hier voor de betekenis van de symbolen.

dinsdag 5 februari 2008

Pass oefening 1

Een goede pass in onmisbaar om een tegenaanval in te zetten. Daarom kan er niet genoeg op getraind worden. Bij deze oefening ligt de nadruk op de pass.

Aan de ene kant stellen twee spelers zich op om te gaan passen. Op deze helft komt ook een spelverdeler. Zowel de passers als de spelverdeler blijven staan. De serveerders rouleren. Zij serveren om de beurt op de twee passers. Serveerder 4 begint bij het net waar normaal de buitenaanval wordt uitgevoerd.

Serveerder 1 begint met serveren. Na de service loopt hij naar het net om de service na hem af te vangen. Zijn service wordt opgevangen door 1 van de passers, de spelverdeler geeft een setup hoog buiten en speler vier vangt de setup af. Speler 4 loopt dan naar de serveerplaats en speler 1 neemt zijn plaats in.

De oefening moet in een rap tempo uitgevoerd worden. Als de spelverdeler de bal speelt, moet de volgende al gaan serveren.

Na 5 minuten wisselen van passers en spelverdeler.

Als er veel spelers zijn kan het veld in de lengte in tweeen verdeeld worden.

Nodig:
 • Minimaal 7 spelers
 • 4 ballen
Klik hier voor de betekenis van de symbolen.

Dode vis (dead fish)

Een redelijk bekende oefening vandaag, maar wel een leuke en uitdagend.

De spelers worden verdeeld over twee team en stellen zich op de serveerplaatsen aan beide kanten van het veld. Met een flink aantal ballen worden door alle spelers services uitgevoerd.

Als een speler fout serveert, dan moet deze speler als een dode vis op de grond gaan zitten in de speelhelft waar zijn team naar toe serveert. Hij mag zelf weer gaan serveren als een teamgenoot hem raakt met een service.

Vantevoren wordt een tijd gezegd, bijvoorbeeld 8 minuten. Na 8 minuten wordt gekeken wie de minst dode vissen heeft.

Nodig:
 • Minimaal 6 spelers
 • Evenveel ballen als er spelers zijn
Klik hier voor de betekenis van de symbolen.

maandag 4 februari 2008

Service estafette


Deze oefening is leuk om te doen en geeft een hoop lol en competitie! Estafettes in het algemeen zorgen natuurlijk al voor competitie.
Wat deze oefening ook wil nabootsen is de stressfactor die een service met zich meebrengt.

De spelers worden in gelijke teams verdeeld en in rijtjes opgesteld op de serveerplaats van dezelfde speelhelft. De eerste speler van een team serveert en haalt zelf zijn bal op. Nadat de volgende speler is aangetikt, gaat deze serveren, enz.

Het is zaak voor een speler om snel te serveren, maar het moet ook foutloos, want anders moet de bal worden opgehaald en moet opnieuw worden geserveerd!

Als de teams klein zijn, dan is het wel leuk om iedereen twee of drie keer te laten serveren.

Nodig:
 • Minimaal 6 spelers
 • Evenveel ballen als er teams zijn
Klik hier voor de betekenis van de symbolen.

Van start

Na wat strubbelingen bij het maken van een sjabloon, kunnen we dan eindelijk beginnen met het toevoegen van oefeningen.

Bij de beschrijvingen heb ik het over spelers, maar de oefeningen zijn natuurlijk ook geschikt voor dames! Sterker nog: ik train zelf dames...

Hieronder staat de betekenis van de gebruikte symbolen in de plaatjes:
 • de getallen in rood geven de volgorde aan van de verschillende stappen;
 • een dubbele streep is de service;
 • en enkele streep is de verplaatsing van een speler;
 • een gestippelde streep is de verplaatsing van de bal;
 • rondje / driehoekje met een S is een spelverdeler;
 • rondjes / driehoekjes met nummers zijn de overige spelers.