zaterdag 1 november 2008

4 teams op 1 veld

Ja echt! vier teams op 1 veld. Daarvoor wordt het veld in vieren verdeeld. Een team bestaat uit twee personen. Het is het leukst om de oefening met tien personen te doen.

Dit spel kan goed gebruikt worden om op een leuke manier warm te worden waarbij gelijk de nodige balhandelingen worden gedaan!

De vier kwartvelden zijn genummerd (zie de driehoekjes in het plaatje). Het doel is om als team veld 1 te bereiken. Dit doe je door geen fouten te maken!

Het spel begint met het in het veld brengen van de bal. Dit kan door de trainer gebeuren, maar ook kan een speler de bal over het net gooien.
Het tweetal dat de bal ontvangt speelt de bal door drie keer te spelen (verplicht!) terug over het net, enz. Het team dat een fout maakt gaat het veld uit (in geval van 5 teams) of naar veld vier (in het geval van 4 teams). De andere teams schuiven een veld door. Dus als het team in veld twee een fout maakt, gaat het er uit, veld drie schuift door naar veld 2, veld 4 naar veld 3 en het 5e team gaat naar veld 4.

Na 10 minuten stop het spel, welk team dan in veld 1 staat is de winnaar!

Nodig:
  • 1 bal
  • 8 - 10 spelers


Geen opmerkingen: