maandag 3 juli 2017

Scoren moet (2)


Dit is een variant op oefening 'Scoren moet', handig als er 5 of 10 spelers zijn.

Bij deze oefening wordt het veld in de lengte in twee├źn gedeeld. Vier man aan de ene kant, en vier aan de andere kant.

Er wordt geserveerd door 3 en 4 (1). Speler 2 passt de bal (2), speler 1 geeft een setup (3) en speler 2 smash de bal rechtsdoor (4), dus niet diagonaal. Speler 5 probeert de smash te blokken.
  • Als 1 en 2 samen scoren, dan wisselen ze van plek, dus 2 gaat dan spelverdelen en speler 1 gaat passen en aanvallen. Speler 5 gaat serveren, de serveerder gaan blokkeren.
  • Als 1 en 2 NIET scoren, dan gaat de aanvaller serveren, de spelverdeler gaat aanvallen, de blokkeerder gaat spelverdelen en de serveerder gaan blokkeren. De aanvaller wordt 'gestraft' omdat er niet werd gescoord.
Wat is scoren in dit geval? Spreek dit goed af, bijvoorbeeld een geslagen bal langs de lijn.

Nodig:
  • 5 of 10 spelers (zie 'Scoren moet' als er 4 of 8 spelers zijn).
  • bal

Geen opmerkingen: