maandag 3 juli 2017

Scoren moet!

Bij deze oefening wordt het veld in de lengte in tweeën gedeeld. Vier man aan de ene kant, en vier aan de andere kant.

Er wordt geserveerd door 3 en 4 (1). Speler 2 passt de bal (2), speler 1 geeft een setup (3) en speler 2 smash de bal rechtsdoor (4), dus niet diagonaal.
  • Als 1 en 2 samen scoren, dan wisselen ze van plek, dus 2 gaat dan spelverdelen en speler 1 gaat passen en aanvallen.
  • Als 1 en 2 NIET scoren, dan gaat de aanvaller serveren, de spelverdeler gaat aanvallen en de serveerder gaan spelverdelen. De aanvaller wordt 'gestraft' omdat er niet werd gescoord.
Wat is scoren in dit geval? Spreek dit goed af, bijvoorbeeld een geslagen bal langs de lijn.

Nodig:

Geen opmerkingen: